aktualność

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

Opublikowano: 17/11/2017

Dnia 16 listopada 2017 roku w Auli Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze starosta Jarosław Gęborys uczestniczył w debacie dotyczącej bezpieczeństwa i porządku publicznego pn.  "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ - Kamienna Góra 2017". Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze w ramach realizacji koncepcji organizacji debat społecznych, jako formy komunikowania się ze społeczeństwem. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już rok i opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:
1. Informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych.
2. Informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu itp.
3. Informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

W spotkaniu wzięli udział lokalni przedstawiciele administracji samorządowej, instytucji pomocowych, organizacji pozarządowych, mieszkańcy i uczniowie.