aktualność

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Opublikowano: 07/11/2017

W miesiącu październiku bieżącego roku zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km" zrealizowanego w ramach programu wieloletniego p.n. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Koszt robót budowlanych wyniósł: 886 468,38 zł.

Wartość dofinansowania: 375 383,00 zł.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3488D ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, podniesienie standardów technicznych drogi oraz poprawa połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii.