aktualność

Pasowanie na uczniów klas pierwszych

Opublikowano: 25/10/2017

Dnia 25 października 2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych.


Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymn państwowego Dyrektor ZSZiO Mariola Jaciuk rozpoczęła uroczystość od przywitania zaproszonych gości.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, członkowie Zarządu Powiatu: Edyta Wyrostek, Mariusz Mućwicki i Jan Orzechowski, przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Ziemiańska, Komendant Powiatowy Policji inspektor Janusz Cygal, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej brygadzista Sławomir Graczyk, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Stanisław Dłużak oraz przedstawiciele absolwentów technikum mechaniczno - włókienniczego z rocznika 1967.

Nie zabrakło także przedstawicieli Wojska Polskiego w osobach: Generała broni pana Marka Tomaszyckiego oraz przedstawiciela rektora Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu pana podpułkownika Wojciecha Czerechowskiego.

W poczet społeczności szkolnej przyjęto uczniów klas pierwszych: Technikum z innowacją pedagogiczną "Logistyka w wojskowości" oraz "Logistyka w ochronie życia i zdrowia", uczniów klas technikum kształcącego w zawodach: Technik organizacji  usług gastronomicznych, technik spedytor, technik budownictwa oraz technik mechatronik, uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej pierwszego stopnia kształcącej w zawodach ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kucharz, sprzedawca, oraz wielu innych wybranych zawodach.