aktualność

Dzień Edukacji Narodowej

Opublikowano: 13/10/2017

W dniu dzisiejszym tj. 13 października br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze  miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Wydarzenie poprowadzili uczniowie ZSO. Po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, który odczytał dedykowany nauczycielom list Marzeny Machałek - Sekretarz Stanu w MEN. Starosta życzył również od siebie wszystkim pracownikom oświaty dużo zdrowia, wytrwałości oraz podziękował za trud włożony w pracę na rzecz szkoły
i uczniów.

Uroczystość była doskonałą okazją do nagrodzenia nauczycieli. Nagrody starosty kamiennogórskiego otrzymali: Władysława Druciak - nauczycielka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Anita Waluch - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Mariola Drozda - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Katarzyna Winiarska-Werber - wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, Agnieszka Dyrcz - nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, Magdalena Kożuch - nauczycielka Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

Z kolei nagrody burmistrza Kamiennej Góry trafiły do: Dorota Jahołkowska - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, Daniel Gontko - nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, Rajmund Gądek - nauczyciel Zespołu Szkół w Kamiennej Górze, Elżbieta Bieniek - nauczyciela Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze, Monika Baran - nauczycielka Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamiennej Górze.

Podczas uroczystości wręczona została także specjalna nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, którą z rąk starosty odebrała Mariola Jaciuk - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

W programie znalazły się także wystąpienia gości oraz występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących.