aktualność

70-lecie ZSZiO

Opublikowano: 15/09/2017

Dnia 15 września 2017 roku starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys uczestniczył w uroczystościach związanych z 70-leciem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Obchody 70-lecia rozpoczęły się przemarszem do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej na uroczystą Mszę Świętą. Po Mszy Świętej odbył się ponownie przemarsz ulicami Kamiennej Góry do hali sportowej ZSZiO, w której odbyły się oficjalne uroczystości.

Po wprowadzeniu sztandaru został odśpiewany hymn państwowy, następnie  dyrektor Mariola Jaciuk przywitała przedstawicieli samorządów, uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz wszystkich gości uczestniczących w uroczystościach.

Z okazji jubileuszu szkoły, starosta kamniennogórski Jarosław Gęborys przekazał na ręce dyrektor Marioli Jaciuk nowoczesnego laptopa.

Po przemówieniach, gratulacjach i wręczeniu upominków na ręce dyrektor, odbył się program artystyczny przygotowany przez uczniów i prezentacja multimedialna dziejów szkoły.

Uroczystości zakończyło zwiedzanie szkoły oraz piknik w parku przyszkolnym.