aktualność

Święto Policji

Opublikowano: 24/07/2017

Dnia 20 lipca br. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się gala z okazji Święta Policji. 

W uroczystości uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze mł.insp. Janusz Cygal, Jarosław Gęborys Starosta Powiatu Kamiennogórskiego, Małgorzata Krzyszkowska Wicestarosta Powiatu Kamiennogórskiego, przedstawiciele jednostek Policji z Wałbrzycha, Jawora, Czech, przedstawiciele władz samorządowych oraz wielu zaproszonych gości.

Uroczystość z okazji 98 rocznicy powołania Policji Państwowej była okazją do wygłoszenia podziękowań oraz wręczenia awansów, odznaczeń i medali. Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze mł.insp. Janusz Cygal w swoim przemówieniu przypomniał o poświęceniu, jakiego podejmują się funkcjonariusze. Podczas uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski złożył życzenia dalszych sukcesów dla funkcjonariuszy kamiennogórskiej komendy, oraz podziękował władzom samorządowym za dotychczasową współpracę. Samorządowcy podziękowali policjantom za codzienny trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. W kamiennogórskiej jednostce 32 policjantów awansowało na wyższy stopień służbowy. Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze mł.insp. Janusz Cygal z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, odebrał akt mianowania na stopień inspektora Policji. Kolejnym awansem na stopień oficerski w kamiennogórskiej jednostce otrzymał podkom. Krzysztof Tabas - ekspert Wydziału Prewencji, na stopień komisarza Policji. W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 2 funkcjonariuszy awansowało na stopień aspiranta sztabowego, 3 funkcjonariuszy na stopień starszego aspiranta, 6 funkcjonariuszy na stopień młodszego aspiranta, 2 funkcjonariuszy na sierżanta sztabowego, 5 funkcjonariuszy na starszego sierżanta, 3 funkcjonariuszy na stopień sierżanta oraz 3 na stopień starszego posterunkowego Policji. Ponadto Zarząd Główny Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policji 10 osobom nadał medale policjantom i osobom zasłużonym. Honorowe odznaki związku otrzymali policjanci z Czech, Komendant Powiatowy Policji w Trutnovie plk. mgr. Pavel Škandera oraz jego Zastępca plk. Mgr. Libor Špráchal. Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Pracowników Policji jak również Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze wyróżnili listami gratulacyjnymi pracowników cywilnych Policji.

 

Źródło: www.kamienna-gora.policja.gov.pl