aktualność

"Mutyzm wybiórczy w domu i szkole"

Opublikowano: 29/06/2017

PCE - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamiennej Górze była w roku szkolnym 2016/2017 organizatorem międzynarodowego projektu badawczego ,,Mutyzm wybiórczy w szkole i w domu?. Badania te były prowadzone przez dr Marcina Szczerbińskiego z University College Cork w Irlandii. Do projektu zaproszono wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe z terenu powiatu kamiennogórskiego. Rozpoczęcie projektu to zorganizowanie w dniu 25 stycznia 2017 roku spotkania z wszystkimi przedstawicielami placówek, którzy stali się koordynatorami badań w swoich szkołach. Na spotkaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące mutyzmu: czym jest, jak się objawia, jakie mogą być przyczyny, itp. na podstawie prezentacji przesłanej przez pana dr Marcina Szczerbińskiego. Koordynatorzy szkolni otrzymali zestawy ankiet do wypełnienia przez wychowawców oddziałów oraz rodziców. Z PCE ? Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej badaniami, zbieraniem informacji od koordynatorów, przygotowywaniem zestawień statystycznych zajmowały się pani mgr Monika Maciaszek ? neurologopeda oraz pani mgr Joanna Knauber ? psycholog.

Badaniem objęto dzieci przedszkolne:

  • przedszkola i oddziały przedszkolne w: Kamiennej Górze ( PP 1, PP 2, PP 3, PPP "Stokrotka"), Krzeszowie, Lubawce, Pisarzowicach, Ptaszkowie, Szarocinie, Miszkowicach, Marciszowie, Chełmsku Śląskim,

i wczesnoszkolne klasy I - III:

  • szkoły podstawowe w: Kamiennej Górze ( SP 1, SP 2 ), Krzeszowie, Lubawce, Pisarzowicach, Ptaszkowie, Szarocinie, Miszkowicach, Marciszowie, Chełmsku Śląskim,

 

Badana populacja: dzieci od 3 do 10 roku życia, tj. ok. 2000 dzieci.

Na badania zgodzili  się wszyscy dyrektorzy publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

W badaniach wzięło udział 108 nauczycieli.

Wstępne wyniki:

  • objawy mutyzmu zauważono wśród 12 dzieci,
  • przeważały dzieci uczęszczające do przedszkola, dziewczynki,
  • problem został zauważony przede wszystkim przez nauczycieli,
  • rodzice bardzo często uchylali się od uzupełnienia przeznaczonej dla nich ankiety.

Wszystkim uczestnikom badań - dyrektorom placówek oświatowych oraz nauczycielom dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie
w prowadzeniu badań w swoich szkołach.

 

Pliki do pobrania: