aktualność

Konkurs Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

Opublikowano: 28/06/2017

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy
z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.