aktualność

Al. Wojska Polskiego - całkowite zamknięcie

Opublikowano: 29/06/2017

Informujemy, że w związku z remontem ulicy Aleja Wojska Polskiego            w Kamiennej Górze, zgodnie z przyjętym projektem czasowej organizacji ruchu, z dniem 28 czerwca 2017 r. nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu remontowanego odcinka drogi, tj. od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego-Katowicka.

Objazd wyznaczono ulicą Kościuszki i Krzeszowską.

Dla samochodów osobowych możliwy jest przejazd ulicami: Stara, Ogrodowa, Wąska i Żeromskiego.

Zadanie realizowane jest ze środków powiatu kamiennogórskiego i "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".