aktualność

Rozpoczynamy remont Al. Wojska Polskiego

Opublikowano: 19/05/2017

 Powiat Kamiennogórski przystępuje do realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3488D - Aleja Wojska Polskiego.

W dniu 09 maja 2017 r. rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km. Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Artur Gawłowski prowadzący działalność p.n.: Usługi Montażowo - Budowlane A.J.M.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przebudowy Alei Wojska Polskiego wyniesie 867 132,78 zł brutto.

Termin podpisania umowy wyznaczony został na dzień 16 maja 2017 r.

Na realizację robót dotyczących przebudowy drogi nr 3488D powiat otrzymał z budżetu państwa, w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019", dotację celową w kwocie 375 383,00 zł.

Zgodnie z umową dotacji zakładano, że łączne nakłady na realizację w 2017 roku przedsięwzięcia wyniosą 750 766,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu łączny koszt wyniesie 873 332,78 zł. Różnicę powiat pokryje ze środków własnych.

W dniu 15 maja 2017 r. prace w ciągu ulicy Wojska Polskiego rozpocznie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kamiennej Górze, które prowadzić będzie remont infrastruktury podziemnej. W związku z powyższym pojawią się utrudnienia w ruchu.

 

 

 

Stan na 5.04.2017 r.