aktualność

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Opublikowano: 09/05/2017

W dniu 28 marca  2017 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie w roku 2017 zadania p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania w roku 2017 wynoszą 750 766,00 zł.

Wojewoda przekaże Powiatowi Kamiennogórskiemu w 2017 r. na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 375 383,00 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3488D ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, podniesienie standardów technicznych drogi oraz poprawa połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii.

Zakończenie rzeczowe zadania (zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji): 30.11.2017 r.