aktualność

Transgraniczny rynek pracy

Opublikowano: 19/10/2012

Drugie seminarium "Działania stymulujące transgraniczną mobilność zawodową" w ramach projektu "Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia" odbyło się w środę, 17 października w Hotelu "Pawłowski" w Zgorzelcu. W zajęciach uczestniczyły starosta Ewa Kocemba oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Barbara Maciaszek.

Głównym celem projektu jest promocja wspierania mobilności zawodowej i edukacyjnej na transgranicznym rynku pracy. Celem szczegółowym jest promocja działań w zakresie rozwoju gospodarczego i edukacji, które w przyszłości służyć będą rozwojowi mobilności na transgranicznym rynku pracy i edukacji.

Cel będzie realizowany poprzez dostarczenie przykładów dobrych praktyk oraz wiedzy o korzyściach płynących ze wspierania transgranicznej mobilności. Służyć temu będą spotkania z przedstawicielami gospodarki i instytucji działających na transgranicznym polsko-niemieckim rynku pracy i edukacji, także spoza Euroregionu Nysa, współpracujących na rzecz rozwoju transgranicznych działań w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki i takimi działaniami oddziaływujących na mobilność transgraniczną. Dodatkowym wsparciem dla uczestników są drukowane dwujęzycznemateriały informacyjne, przygotowywane odrębnie dla każdego działania. Uczestnikami projektu są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy i ich partnerów społecznych z obszaru Euroregionu Nysa.

Projekt "Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia" jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu www.mobilnosc.dwup.pl.