aktualność

Szkolenie z zarządzania dziedzictwem lokalnym

Opublikowano: 16/02/2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje dwudniowe, bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym. Szkolenie skierowane jest do urzędników jednostek samorządu terytorialnego oraz do organizacji pozarządowych, muzeów, liderów lokalnych, LGD, przedsiębiorców, właścicieli zabytków, słowem wszystkich organizacji i osób, których działalność dotyczy lokalnego dziedzictwa materialnego
i niematerialnego.

Zarządzanie dziedzictwem to temat interdyscyplinarny, dlatego też szkolenie ma taki charakter,
a przeprowadzają je eksperci z takich dziedzin, jak ochrona zabytków, budowanie dokumentów strategicznych, planowanie przestrzenne, metody edukacji, narzędzia rozwoju branż gospodarczych, czy źródła finansowania.

Aby takie szkolenie zostało zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze konieczne jest zebranie m.in. 20 osobowej grupy zainteresowanych działających w tematyce dziedzictwa kulturowego.  W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania chęci uczestnictwa poprzez wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie swoich danych na adres mailowy: justyna.kedzierska@kamienna-gora.pl.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 28.02.2017r.

Serdecznie zachęcamy!

 

 

Pliki do pobrania: