aktualność

Inwestycje drogowe powiatu

Opublikowano: 11/10/2012

Zakończyły się remonty dróg powiatowych nr 3467D na odcinku Pisarzowice - Rędziny oraz w Rędzinach. To dwie z sześciu dużych inwestycji drogowych, jakie realizuje Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. Wszystkie zakończą się w tym roku.

Wartość robót wyniosła odpowiednio 1.527.977,01 zł i 838.960,75 zł brutto, w tym 1.220.492,00 zł i 836.992,75 zł pochodzi ze środków zewnętrznych.

Zakres prac na drodze Pisarzowice - Rędziny obejmował remont odcinka o długości 2400 m, regulację odwodnienia, częściową wymianę zniszczonej podbudowy i przepustów, wykonanie ścieków powierzchniowych, remont nawierzchni drogi polegający na odtworzeniu warstw bitumicznych i poboczy gruntowych, karczowanie krzaków i poszycia z poboczy, odmulenie i odtworzenie przydrożnych rowów oraz wykonanie zjazdów na drogi gminne i posesje.

W Rędzinach w zakres robót weszła rozbiórka i frezowanie zniszczonej konstrukcji nawierzchni drogi oraz przepustów pod koroną drogi i na zjazdach, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie i umocnienie skarp rowów przydrożnych oraz poboczy gruntowych, naprawa elementów odwodnienia wgłębnego, usunięcie samosiejek, krzaków z korony drogi i rowów, utwardzenie zjazdów oraz ścięcie i umocnienie poboczy.

Trwają również prace na drogach powiatowych w Sędzisławiu, Pastewniku, Leszczyńcu oraz na moście drogowym w Chełmsku Śląskim.