aktualność

Rozmawiali o bezpieczeństwie

Opublikowano: 10/10/2012

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw bezpieczeństwa na obszarach kolejowych województwa dolnośląskiego odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w środę, 10 października. 

Inicjatorem spotkania był Zygmunt Ilnicki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Regionalnej Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu, który ze względu na coraz lepszą współpracę powiatu kamiennogórskiego z koleją zaproponował zorganizowanie posiedzenia w siedzibie starostwa.

Narada rozpoczęła się o godz. 10.30. Zgromadzonych gości przywitała starosta Ewa Kocemba, gospodarz spotkania. Następnie głos zabrał podinsp. dr Robert Gwardyński, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Podczas pierwszej części posiedzenia poinsp. Bogusław Papis z Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu omówił stan bezpieczeństwa w pierwszym półroczu 2012 roku na obszarach kolejowych w odniesieniu do kraju i województwa dolnośląskiego, a następnie Zygmunt Ilnicki przedstawił działalność Regionalnej Wojewódzkiej Służby Ochrony Kolei w 2012 roku.

Po przerwie podinsp. Dariusz Boratyn, Komendant Komisariatu Kolejowego KWP, zaprezentował wyniki jednostki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach kolejowych w 2012 roku oraz omówił realizację zabezpieczenia EURO 2012.