aktualność

(Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń

Opublikowano: 08/06/2016

2 czerwca 21-osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących z Kamiennej Góry uczestniczyła w konferencji (Nie)bezpieczna cyberprzestrzeń. Konferencja była elementem ogólnopolskiego projektu edukacyjno-profilaktycznego Dzień Bezpiecznego Internetu, realizowanego przez wałbrzyski energetyk-przy współpracy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Urzędu Miasta  w Wałbrzychu. Konferencja odbyła się w pięknym wnętrzu Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Uczestnicy wysłuchali interesującego wykładu dr n. hum. Anny Andrzejewskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Głównym celem było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i aktualnymi zjawiskami występującymi w wirtualnym świecie. Wykład ilustrowany był etiudami filmowymi z obszaru niebezpieczeństw cyberprzestrzeni, w szczególności uzależnienia od cyberprzestrzeni - jako nowego zjawiska społeczno-wychowawczego.