aktualność

Sukces ZSZiO

Opublikowano: 04/04/2016

   W sesji zimowej roku szkolnego 2015/16 przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZSZiO w Kamiennej Górze zadeklarowało 97 uczniów klas kończących technikum reprezentujących 4 zawody - technik budownictwa (24 uczniów), technik ekonomista (20 uczniów), technik logistyk (27 uczniów) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (26 uczniów). Był to dla nich egzamin z ostatniej wyodrębnionej w podstawie programowej dla zawodu kwalifikacji. Egzaminy składały się z części pisemnej i części praktycznej. Wszystkie były przeprowadzane  w ZSZiO po raz pierwszy.

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że ze wszystkich egzaminów w ww. zawodach zarówno w części pisemnej, jak i praktycznej osiągnięto zdawalność przekraczającą średnią zdawalność uzyskaną w województwie dolnośląskim.

 

Zdawalność na tle woj., dolnośląskiego

lp.

typ szkoły

2016

sesja zimowa

ZSZiO

woj. dolnośląskie

1.

Technikum

71,8%

62,3%

 

    technik logistyk

    A.32. Organizowanie i monitorowanie 

    przepływu zasobów i informacji w 

    jednostkach organizacyjnych

77,8%

61,2%

    technik ekonomista

    A.36. Prowadzenie rachunkowości

80,0%

74,5%

    technik żywienia i usług 

    gastronomicznych

    T.15. Organizacja żywienia i usług  

    gastronomicznych.

42,3%

42,0%

    technik budownictwa

    B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz

    przygotowywanie dokumentacji przetargowej

87,0%

71,5%