aktualność

Europa w moim regionie

Opublikowano: 06/08/2012

Wyjazd dla dwóch osób do Brukseli i nowoczesny sprzęt fotograficzny można wygrać w konkursie fotograficznym "Europa w moim regionie" organizowanym przez Komisję Europejską na jej Facebooku. Celem konkursu jest pokazanie i rozpropagowanie ciekawych projektów realizowanych ze śrpodków unijnych.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić zdjęcie inwestycji zawierające dowód finansowania z unijnych funduszy regionalnych (billboard, znak czy tablicę z flagą UE oraz informacją o finansowaniu) i zamieścić je na stronie Europe in my region na Facebooku.

Konkurs składa się z dwóch kategorii: "Mój projekt" i "Naoczny świadek". Pierwsza skierowana jest do organizacji, które skorzystały z funduszy regionalnych UE, czyli z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności. Konkurs jest więc przeznaczony dla beneficjentów Programów Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Europejskiej Współpracy Terytorialnej i regionalnych programów operacyjnych. W drugiej wystartować może każdy mieszkaniec Unii Europejskiej, który dostrzeże i sfotografuje dowolny projekt współfinansowanych ze środków unijnych.

W każdej kategorii zostanie wybranych dwoje zwycięzców: jeden w głosowaniu internetowym i jeden wybrany przez jury. Zdjęcia będą oceniane pod względem ich jakości estetycznej, kreatywności i związków z polityką regionalną UE.

Termin nadsyłania zdjęć upływa 31 sierpnia 2012 roku.