aktualność

Mapa Zagrożeń

Opublikowano: 11/02/2016

W dniu wczorajszym (10 Lutego), w Komendzie Powiatowej Policji zostały przeprowadzone konsultacje społeczne do tzw. "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce", w naszym przypadku dotyczące terenu powiatu kamiennogórskiego.

Takie plany powstają corocznie w całej Polsce i dotyczą poszczególnych województw i powiatów, a wynikają w oparciu o dane zgromadzone przez policję. Na tej podstawie powstaje szkic identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałanie im.  Opracowanie mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Poprawa efektywności działań w zakresie ograniczenia zagrożeń  jest związana na podstawie współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W konsultacjach uczestniczył Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys oraz przedstawiciele instytucji publicznych i samorządów.