aktualność

Konkurs plastyczny dla Dzieci Przedszkolnych

Opublikowano: 08/02/2016

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił I edycję Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych w grupie wiekowej 5-6 pod hasłem: "112 - ratuje życie".

Głównym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 przez dotarcie do jak największej ilości dzieci w przedszkolach. Priorytetem jest podkreślenie ogromnej roli numeru alarmowego w ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W trosce o bezpieczeństwo ludzi ważne jest aby systematycznie przypominać o zasadach korzystania z numeru 112 oraz uświadamiać kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać. Konkurs zwraca uwagę na naukę właściwych reakcji w sytuacjch zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska i kształtowanie odpowiednich zachowań dzieci w obliczu nagłych zdarzeń. Z obserwacji można zauważyć, iż poprzez dzieci trafiamy również do ich rodziców, dziadków co powiększa grono osób potrafiących w odpowiedni sposób użyć numeru 112 - jako ratującego życie. 

 

Przedszkola przesyłają  prace plastyczne do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Po przeprowadzeniu eliminacji powiatowych 5 najlepszych prac zostanie przesłanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do etapu wojewódzkiego. 


Regulamin konkursu (wraz z dokumentami wymaganymi do złożenia razem z pracą konkursową, tj. Karta zgłoszenia uczestnika - załącznik nr 1 oraz Metryczka, którą muszą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu - załącznik nr 2) znajduje się w załączniku. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !

Pliki do pobrania: