aktualność

Budżet sportowo-turystyczny "Aktywny Dolny Śląsk"

Opublikowano: 21/03/2016

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna pierwszą edycję pilotażowego programu budżetu sportowo-turystycznego "Aktywny Dolny Śląsk". Dzięki niemu Dolnoślązacy będą mogli realnie współuczestniczyć w podejmowaniu społecznych inicjatyw na rzecz regionu. To obywatelski projekt wydatkowania pieniędzy publicznych, wychodzący naprzeciw potrzebom partycypacji społecznej. Budżet sportowo-turystyczny ma na celu budowanie i rozwijanie tożsamości Dolnoślązaków poprzez aktywizację społeczeństwa obywatelskiego na poziomie regionu. 

Pilotażowy Budżet będzie posiadał pulę 600 tysięcy złotych i dotyczył projektów "miękkich", z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i promowania walorów turystycznych regionu takich jak: imprezy turystyczne, lokalne zawody sportowe, zloty, rajdy, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, informatory etc.)

Wniosek będzie mógł złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Żeby szanse były równe, Dolny Śląsk podzielono na okręgi: Wrocław, dawne województwo wrocławskie bez stolicy, okręg jeleniogórski, wałbrzyski i legnicki. Kwota za jednostkowe zadanie realizowane w ramach budżetu programu nie może przekraczać 40 tysięcy złotych. Każdy z subregionów w efekcie wyłoni "własne" zwycięskie projekty. 

Projekt Budżetu sportowo-turystycznego nadzoruje Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dokładne szczegóły dotyczące Projektu pod adresem: http://aktywny.dolnyslask.pl/

Pliki do pobrania: