aktualność

Ziemia Kamiennogórska - Spacery w Królestwie Roślin i Zwierząt

Opublikowano: 09/10/2015

W czwartek tj. 8 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Publikacja Ziemia Kamiennogórska - Spacery w Królestwie Roślin i Zwierząt".

Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Powiat Kamiennogórski zrealizował projekt, którego produktem końcowym jest publikacja książkowa będąca wnikliwym opisem siedlisk roślin i zwierząt z terenu ziemi kamiennogórskiej. Nowopowstałe wydawnictwo ma na celu ułatwienie zgłębienia wiedzy o otoczającym środowisku, posłuży jako narzędzie edukacyjne a także ułatwi popularyzację walorów środowiskowych, w które powiat kamiennogórski jest niewątpliwie bogaty. O książce opowiadali jej autorzy Piotr Wasiak przyrodnik, ornitolog oraz Tadeusz Piotr Prociak fotograf, projektant.

W ramach projektu przeprowadzony został także plener fotograficzny, w którym udział wzięła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Wystawę zdjęć będących efektem pleneru można było obejrzeć podczas konferencji. Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys wyróżnił i nagrodził 10 prac.

Wartość zadania: 44970,00 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 22 000,00 zł