aktualność

Klasa mundurowa w WSO

Opublikowano: 08/10/2015

Dnia 6 października 2015 r. "Żołnierze" klasy I A uczestniczyli na zajęciach terenowych przygotowanych przez współpracującą z naszą szkołą Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Uczniowie klasy wojskowej mieli szansę zapoznania się ze specyfiką pracy zawodowej żołnierza. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne związane z autorskim programem kształcenia odbyły się na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W trakcie zajęć były poruszane zagadnienia z zakresu:
- musztry wojskowej
- szkolenia bojowego
- terenoznawstwa
- ratownictwa medycznego                                                                                                    - strzelectwa.
Nasi uczniowie brali aktywny udział w zajęciach i byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.