aktualność

Początek inwestycji

Opublikowano: 04/07/2012

Rozpoczęły się prace na odcinku drogi powiatowej nr 3393D w Sędzisławiu. Wartość zadania wynosi 494.469,00 zł i w 100 procentach finansowane jest z budżetu państwa na podstawie promesy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 17 lutego tego roku. To pierwsza z pięciu dużych inwestycji drogowych, jakie Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze planuje zrealizować w tym roku.

Zakres prac dotyczy remontu odcinka o długości około 1810 m, regulacji odwodnienia, oczyszczenia rowów, wymiany przepustów oraz umocnienia poboczy gruntowych. Wykonanie robót pozwoli na uregulowanie odwodnienia powierzchniowego.

W trakcie wieloletniej eksploatacji rozrastające się krzaki i samosiejki były główną przyczyną zniszczeń konstrukcji nawierzchni oraz poboczy drogi spowodowanych przepływem ekstremalnych opadów. Remont pozwoli na normalne funkcjonowanie systemu odwodnienia i prawidłowy spływ wód opadowych z jezdni i korony drogi, w tym ewentualnych wód powodziowych. Zapobiegnie to lub ograniczy skutki ewentualnej powodzi.