aktualność

Nagrody Primus Inter Pares rozdane

Opublikowano: 27/06/2012

Uroczysta sesja rady powiatu odbyła się we wtorek, 26 czerwca, w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Radni uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród Primus Inter Pares uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Nagroda przyznawana jest uczniom szczególnie uzdolnionym, wyróżniającym się zarówno wysokimi wynikami w nauce, jak również dodatkowymi uzdolnieniami lub pracą na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej, z wyłączeniem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Uczniowie ZSS otrzymują nagrodę za szczególne uzdolnienia.

Warunkiem przyznania nagrody jest średnia ocen ucznia w poprzednim roku nauki i w semestrze poprzedzającym miesiąc przyznania nagrody w wysokości od 4,00 oraz szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia, poparte wynikami w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatu, województwa lub kraju lub działalność ucznia na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej.

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w tym roku szkolnym tytuł Primus Inter Pares uzyskali: Adrian Borys (kl. IIIa), który otrzymał nagrodę również w 2011 roku, Matteo Widłak (kl. IIIf), Krystian Lema (kl. Ie), Natalia Ślęzak (kl. IIf) oraz Anna Rozmysł (kl. IIc).

Spośród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących nagrodę otrzymali: Natalia Siemaszko (Technikum Hotelarstwa kl. IVb), laureatka Primus Inter Pares w 2011 roku, Joanna Przytocka (Technikum Hotelarstwa kl. IVb), Jolanta Zielińska (Technik Handlowiec/Kucharz kl. IVc), Anna Porczak (Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych kl. IVe) i Anna Mazur (Technikum Budownictwa kl. IVw).

W tym roku nagrodzony został również uczeń Zespołu Szkół Specjalnych - Piotr Siwak z Gimnazjum Specjalnego.