aktualność

Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej

Opublikowano: 26/09/2014

 

Powiatowa Komisja Wyborcza w Kamiennej Górze, w składzie:

1. Lidia Orzechowska-Korpikiewicz - Przewodnicząca Komisji

2. Jarosław Pawlikowski - Wiceprzewodniczący Komisji

3. Aneta Bukowicz - Członek Komisji

4. Beata Ewa Książek - Członek Komisji

5. Wojciech Nejwer - Członek Komisji

6. Marta Paluch - Członek Komisji

7. Wiesława Weronika Stachniuk - Członek Komisji

pełni dyżury dla przyjmowania zgłoszeń w dniach:

w miesiącu wrześniu:

26.09.2014 r. od godziny 12.00 do godziny 14.00

29.09.2014 r. od godziny 14.30 do godziny 16.30

30.09.2014 r. od godziny 13.00 do godziny 15.00

w miesiącu październiku:

1.10.2014 od godziny 13.00 do godziny 15.00

2.10.2014 od godziny 13.00 do godziny 15.00

3.10.2014 od godziny 12.00 do godziny 14.00

6.10.2014 od godziny 14.30 do godziny 16.30

7.10.2014 od godziny 12.00 do godziny 24.00

 

Siedzibą Powiatowej Komisji Wyborczej jest Starostwo Powiatowe
w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra,
I piętro, pokój 203.

 

 

Z-ca Przewodniczącego
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Kamiennej Górze

/-/ Jarosław Pawlikowski