aktualność

Odznaczeni z medalami

Opublikowano: 18/07/2014

17 lipca w sali kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono złote i srebrne odznaki honorowe "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego". W uroczystości wziął udział marszałek Cezary Przybylski oraz przewodnicząca sejmiku Barbara Zdrojewska.

 

Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego są wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczyzny. Takich osób, instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania.
Złote odznaki wręczono: profesorowi Wojciechowi Witkiewiczowi, Kurtowi Lampertowi, Bronisławowi Piśnickiemu, Edwardowi Dzikowi, Andrzejowi Tatuśko, profesorowi Szymonowi Draganowi, Stanisławowi Woźniakowi, Maciejowi Szymczykowi, Andrzejowi Grodzickiemu, Janowi Janiszewskiemu, Stanisławowi Chowańskiemu, Romanowi Ćwiękale, Kazimierzowi Cichoniowi, Janowi Lubienieckiemu, Józefowi Kochniarczykowi, Antoniemu Ziębie, Michałowi Głowackiemu, Janowi Pysiowi, Alicji Szatkowskiej, Janowi Walkowiakowi, Władysławowi Niemasowi, Stanisławowi Małemu, Zdzisławowi Mireckiemu, Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak, Bożenie Karkut, Jerzemu Szafrańcowi, Witoldowi Kuleszy, Radosławowi Fabiszewskiemu, Tomaszowi Kozłowskiemu, Andrzejowi Pułce, Dariuszowi Jankowskiemu, Stowarzyszeniu "Nowa Rodzina".

Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego wręczono: Zespołowi Ludowemu MOJĘCICE, Zespołowi Folklorystycznemu WARZĘGOWIANIE, Magdalenie Bujnowskiej-Fedak, Agnieszce Mastalerz-Migas, Jackowi Krajewskiemu, Jarosławowi Drobnikowi, Annie Lechowskiej, Joannie Wajdzie, Krzysztofowi Bojdzie, Kazimierzowi Szepielowi, Pawłowi Dębkowi, Leszkowi Drabczykowi .

Tekst i foto: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego