aktualność

Nie ma różnic ani barier między nami

Opublikowano: 04/03/2013

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze rozpoczęli w kutym 2013 roku wspólne spotkania w ramach realizacji projektu pt. "Nie ma różnic ani barier między nami". Organizatorem konkursu jest Fundacja "Pomocna Dłoń" z Boguszowa-Gorc. Patronat medialny nad projektem objął "Tygodnik Wałbrzyski".

Celem projektu jest promowanie w społeczeństwie wiedzy o niepełnosprawności poprzez integrację środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zdrowej oraz uaktywnianie osób niepełnosprawnych.

Pierwsze spotkanie pt. "Wielki poeta małych słów - ks. Jan Twardowski" odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze w czwartek, 28 lutego.

Uczniowie obu szkół podczas zajęć poznawali osobę i twórczość patrona Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci wysłuchały wierszy czytanych przez rówieśników, obejrzały film pt. "Jan od Biedronek", wspólnie wykonywały prace plastyczne związane z przyrodą, którą bardzo kochał i do której często nawiązywał w swoich utworach ksiądz Jan Twardowski.

Spotkaniu towarzyszyła przyjazna i miła atmosfera. Widoczna była integracja, współdziałanie i wzajemna pomoc. Wszyscy uczniowie wykazywali chęć działania oraz zainteresowanie tematem.