aktualność

Darowizna dla PCE

Opublikowano: 01/06/2012

Pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A w Warszawie a Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze 29 maja została podpisana umowa darowizny.

Przedmiotem darowizny są środki pieniężne udzielone w ramach programu działań charytatywnych "Bank Dziecięcych Uśmiechów" organizowanego przez Fundację w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest głównym donatorem Fundacji. Fundacja przekazała darowiznę projektu pt. "Wspomaganie rozwoju małych dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z rodzin niewydolnych wychowawczo" realizowanego przez PCE - Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w terminie do 31 grudnia 2012 roku.

Przekazane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do terapii małych dzieci (logoterapia, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa) korzystających z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.