Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

1

Wniosek właściciela

Wniosek należy złożyć po wykonaniu badania technicznego, stwierdzającego ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

2

Opłaty

Brak

3

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela (do pobrania poniżej ) o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, do którego dołącza się oryginały dokumentów:

  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym

  • pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego,

  • dowód własności, jeżeli pojazd nie został przerejestrowany,

  • dowód tożsamości,

  • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika;

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji

Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 6 a parter
58-400 Kamienna Góra

Numer pokoju: 100


tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Niezwłocznie