Wyrejestrowanie pojazdu

1

Wniosek właściciela

Wyrejestrowania pojazdu należy dokonać w przeciągu 30 dni od dnia kasacji lub zniszczenia pojazdu.

2

Opłaty

W kasie starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) należy wpłacić 10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu.

3

Wymagane dokumenty

Do  wniosku o wyrejestrowanie pojazdu (do pobrania poniżej), należy dołączyć:

  •  dokument potwierdzający zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem dokumentu  przez tłumacza przysięgłego
  •  dowód rejestracyjny,
  •  kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
  •  tablice rejestracyjne,
  • dowód tożsamości,
  • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona(pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji - ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje się niezwłocznie.