Wymiana prawa jazdy

1

Wymiana z powodu:

- zmiany danych osobowych,

- utraty prawa jazdy,

- zniszczenia prawa jazdy,

- wpisu kwalifikacji zawodowych - dotyczy kierowców zawodowych,

- wymiana zagranicznego prawa jazdy. 

2

Wymagane dokumenty

Do wniosku o wymianę prawa jazdy należy dołączyć:

- dowód osobisty,

- 1 aktualną, kolorową fotografię 3,5cm x 4,5 cm,

- prawo  jazdy ( w przypadku posiadania ),

- oświadczenie o utracie dokumentu ( w przypadku utraty)

- orzeczenie lekarskie, psychologiczne, świadectwo kwalifikacji (jeżeli jest wymagane) 

- tłumaczenie zagranicznych dokumentów ( jeżeli jest wymagane)

- dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy.

3

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Komunikacji - ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 645 02 53

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

4

Opłaty

Za wymianę prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym: opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł).

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) lub przelewem na konto : Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze -  nr 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613.

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych powyżej.

5

Termin załatwienia sprawy

7-30 dni od dnia złożenia wniosku

6

Odbiór prawa jazdy

Odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty bądź za okazaniem pełnomocnictwa do odbioru prawa jazdy. Przy odbiorze należy przedłożyć posiadane prawo jazdy. 

Pliki do pobrania: