Wydanie prawa jazdy po zdanym egzaminie

1

Po zdanym egzaminie

Wydanie prawa jazdy po zdanym egzaminie następuje po otrzymaniu od ośrodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego oraz po uiszczeniu opłaty za wydanie prawa jazdy od osoby egzaminowanej. -

2

Opłaty

Po zdanym egzaminie należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy w wysokości 100,50 zł (w tym: opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) - jest to warunek niezbędny do zamówienia prawa jazdy.

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa lub przelewem na konto : Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze - 
nr 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613
.

Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dokumencie płatniczym podstawy opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych powyżej.

Powyższą opłatę należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji - pokój 100 ul. H. Sienkiewicza 6a.

W przypadku dokonania przelewu na konto, prosimy o informację telefoniczną - nr tel.: 75 645 02 53

3

Czas załatwienia sprawy

2-3 tygodnie od dnia egzaminu.

4

Odbiór prawa jazdy

Odbiór osobisty, za pośrednictwem poczty bądź za okazaniem pełnomocnictwa

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania: