Wydanie prawa jazdy międzynarodowego

1

Na wniosek klienta

Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się na podstawie krajowego prawa jazdy.

2

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

  •   krajowe prawo jazdy,
  •   dowód osobisty,
  •   1 aktualną, kolorową fotografię  (3,5cm x 4,5 cm)
  •   dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Pliki do pobrania:

3

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Komunikacji -Pokój nr 102 parter budynku 
tel. 75 645 02 53

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

4

Opłaty

Za wydanie międzynarodowego prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa lub przelewem na konto : Starostwo Powiatowe
w Kamiennej Górze
  nr  40 1020 3668 0000 5402 0465 9613

5

Czas załatwienia sprawy

do 7 dni