Wniosek o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym

1

Wniosek właściciela

Adnotacji w dowodzie rejestracyjnym należy dokonać w przeciągu 30 dni od dnia montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem lub wykonania badania technicznego przy pozostałych adnotacjach.

2

Opłaty

Brak

3

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela (do pobrania poniżej ) o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, do którego dołącza się oryginały dokumentów, w przypadku:

1. adnotacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem:

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

 • fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,

 • dowód tożsamości,

 • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika;

2. adnotacji przystosowującej pojazd do ciągnięcia przyczep, nauki jazdy, TAXI, VAT

 • dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym

 • dowód tożsamości,

 • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika;

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji

Adres:
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 6 a
58-400 Kamienna Góra

Numer pokoju: 100
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Niezwłocznie