Uzyskanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

1

Wydanie zaświadczenia

2

Opłaty

W kasie starostwa (parter urzędu - pokój 105) należy wpłacić :

  • 500 zł - za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony;
  • 100 zł - za wydanie wypisu z zaświadczenia  dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
3

Wymagane dokumenty

Do wniosku  ( druk do pobrania poniżej) należy dołączyć wymienione we wniosku dokumenty.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Komunikacji - Pokój nr 102 parter budynku 
tel. 75 6450253.

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 -14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

7 dni