Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

1

Wydanie zezwolenia

Wydanie zezwolenia dokonywane jest na wniosek przewoźnika.

2

Opłaty

W kasie starostwa, ul. H. Sienkiewicza 6a należy wpłacić :

  • opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (parter). Dowód należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku - internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty. 
  • opłata administracyjna za wydanie zezwolenia wynosi:

  • 125 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 1 roku,
  • 150 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 2 lat,
  • 175 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 3 lat,
  • 225 zł  gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 4 lat,
  • 275 zł gdy zezwolenie jest wydawane na okres do 5 lat;

  • opłata administracyjna za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia. Oopłatę za wydanie zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia wnosi się przed odbiorem dokumentów, opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (parter) lub na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Dowód należnej opłaty należy załączyć do wniosku - internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty.
3

Wymagane dokumenty

Do wniosku (druk do pobrania poniżej) należy dołączyć wymienione we wniosku dokumenty.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Komunikacji - ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450253

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Do 60 dni.