Przerejestrowanie pojazdów

1

Wniosek właściciela

Przerejestrowania pojazdu należy dokonać w przeciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.

2

Opłaty

W kasie starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) należy wpłacić:

  • przerejestrowanie samochodu z innego powiatu - 180,50 zł (wydanie: tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego, nalepek leganizacyjnych, nalepki kontrolnej, dowodu rejestracyjnego) w tym 2,50 zł opłata ewidencyjna
  • przerejestrowanie motocykla i przyczepy z innego powiatu 121,50zł ( wydanie: tablicy rejestracyjnej, pozwolenia czasowego, nalepek leganizacyjnych, dowodu rejestracyjnego) w tym 1,50 zł opłata ewidencyjna
  • przerejestrowanie motoroweru z innego powiatu 111,50zł ( wydanie: tablicy rejestracyjnej, pozwolenia czasowego, nalepek leganizacyjnych, dowodu rejestracyjnego) w tym 1,50 zł opłata ewidencyjna
  • przerejestrowanie pojazdu z Powiatu Kamiennogórskiego - 81 zł ( wydanie: pozwolenia czasowego, nalepek leganizacyjnych, dowodu rejestracyjnego ) w tym 1,50 zł opłata ewidencyjna
3

Wymagane dokumenty

Do wniosku o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej), należy dołączyć:

  • oryginał dowodu własności tj. faktura zakupu pojazdu, umowa zakupu, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa zamiany), 
  •  dowód rejestracyjny,
  •  karta pojazdu (jeżeli była wydana), 
  •  potwierdzenie płatności,
  •  pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika

oraz tablice rejestracyjne

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona(pełnomocnictwo do pobrania) przedkłada komplet dokumentów ć w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Rejestracji czasowej dokonuje się niezwłocznie.

Decyzja o rejestracji stałej i dowód rejestracyjny wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia rejestracji czasowej po przedłożeniu pozwolenia czasowego , karty pojazdu i ubezpieczenia obowiązkowego pojazdu.