Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

1

Wniosek właściciela

Czasowemu wycofaniu pojazdu z ruchu podlegają zarejestrowane:

  • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
  • ciągniki samochodowe,
  • pojazdy specjalne,
  • autobusy.
2

Opłaty

W kasie starostwa (ul. H. Sienkiewicza 6a) należy wpłacić :
za wycofanie pojazdu na okres 2 miesięcy 80 zł
za każdy kolejny miesiąc wycofania:

  •  4 zł ( od 3-12 miesięcy);
  •  2 zł ( od 13-24 miesięcy);
  •  0,25 zł ( od 25- 48 miesięcy)
3

Wymagane dokumenty

Do wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (do pobrania poniżej), należy przedłożyć do depozytu:

  •  dowód rejestracyjny,
  •  tablice rejestracyjne,
  • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania) przedkłada komplet dokumentów w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu wydawana jest niezwłocznie po złożeniu wniosku.