Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego.

1

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji i Drogownictwa ? pokój 202 (I piętro), tel. (75) 64 50 102

2

Wymagane dokumenty

Wniosek o zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego (formularz do pobrania na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl lub w pokoju 202), który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zatwierdzenie projektu,
  • uzasadnienie wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu,
  • numer drogi i jej kilometraż lub nazwa ulicy,
  • charakter organizacji ruchu (stała lub czasowa),
  • przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu,
  • w przypadku czasowej organizacji ruchu data przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu.
3

Opłaty

Brak.

4

Termin złożenia wniosku

30 dni przed planowanym wprowadzeniem zastępczej organizacji ruchu.

5

Czas załatwienia sprawy

30 dni.