Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu.

1

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji i Drogownictwa ? pokój 202 (I piętro), tel. (75) 64 50 102

2

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu (formularz do pobrania na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl lub w pokoju 202), który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
  • oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, zarządcą lub dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości,
  • planowany termin wykonania zjazdu,
  • informacje o wykonawcy robót.

Do wniosku należy dołączyć:

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000 w dwóch egzemplarzach,
  • lokalizacje zjazdu,
  • kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa - 17,00 zł opłata skarbowa),
  • opis techniczny zawierający konstrukcję zjazdu, wszystkie dane techniczne zjazdu.
3

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

4

Termin złożenia wniosku

Na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

5

Czas załatwienia sprawy

30 dni