Zgłoszenie zmian do ewidencji gruntów

1

W przypadku zmiany danych osobowych

W przypadku zmiany danych osobowych, właściciel w przeciągu 30 dni powinien zgłosić zmianę do ewidencji gruntów

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

Brak opłat.

3

Wymagane dokumenty

Do poprawnie wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający zaistniałą zmianę (np. kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie o zameldowaniu, odpis aktu małżeństwa).

4

Złożenie wniosku.

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Geodezji  ul. Sienkiewicza 6a, 3 piętro bądź na adres e-mail: agnieszka.blonska@kamienna-gora.pl ,karolina.adamek@kamienna-gora.pl fax. 75 645 01 34 lub za pośrednictwem poczty;
tel. 75 645 01 34 lub 75 645 02 51

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

5

Czas załatwienia sprawy

Realizacja odbywa się w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia.