Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

UWAGA: ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ NALEŻY DOSTARCZYĆ W DWÓCH EGZEMPLARZACH : ORYGINAŁ + KOPIA, W PRZYPADKU GDY PRACA ZGŁASZANA JEST PIERWSZY RAZ, NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ŚWIADECTWO NADANIA UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH ZODNIE Z ZAKRESEM WYKONYWANEJ PRACY.

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

Za udostępnione materiały z zasobu pobiera się opłaty naliczone zgodnie z Załącznikiem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne pn. wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

 

Opłaty za udostępnione materiały z zasobu dokonuje się w Kasie w Wydziale Geodezji.
W przypadku wysłania zlecenia za pośrednictwem e-mailu, fax-u lub poczty tradycyjnej opłatę dokonuje się przelewem na konto: Powiat Kamiennogórski, ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, PKO Bank Polski S.A. 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613.

 

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych.

3

Złożenie zgłoszenia

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Sienkiewicza 6a, III piętro, tel. 75/ 645 01 32; 75/ 645 01 33

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

Ponadto zgłoszenie pracy geodezyjnej można wysłać: 

                                       - na adres e-mail: tomasz.mika@kamienna-gora.pl

                                                                karolina.ziemba@kamienna-gora.pl,

4

Czas załatwienia sprawy

W zależnościom rodzaju i wielkości zgłoszonej pracy geodezyjnej realizacja odbywa się na bieżąco, najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.