Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

1

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2

Opłaty

Opłatom podlega wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.
Wysokość opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej jest określona w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wyłączenie następuje nieodpłatnie tylko w przypadku przeznaczenia gruntów o pow. do 500 m2 na cele budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i do 200 m2 na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

3

Wymagane dokumenty

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych (wniosek do pobrania poniżej), należy dołączyć:
- projekt zagospodarowania terenu wraz z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną pod wyłączenie z produkcji rolniczej,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru).

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego parter urzędu - tel. (75) 645 01 00.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 645 01 35.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

5

Czas załatwienia sprawy

Czas załatwienia sprawy to 30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanychod dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego).