Wydawanie wypisów z rejestru gruntów

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

UWAGA: WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW MOGĄ UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OSOBY UPOWAŻNIONE BĄDŹ POSIADAJĄCE INTERES PRAWNY. (W TYM PRZYPADKU DODATKOWO NALEŻY DOSTARCZYĆ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

2

Opłaty

12 zł za wypis na pierwszą działkę + 6 zł za każda następną działkę ( w jednej jednostce rejestrowej)
Doliczane są jeszcze koszty reprodukcji.

17 zł ? opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Opłaty za sporządzenie wypisu i wyrysu dokonuje się w kasie Starostwa przy ulicy Broniewskiego 15 ( parter urzędu ? pokój 105 ), po otrzymaniu dowodu wpłaty w wydziale Geodezji. Wcześniejszej płatności można dokonać przelewem po złożeniu zlecenia  i otrzymaniu  faktury, na konto: Powiat kamiennogórski ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra BGŻ S.A. Oddział Kamienna Góra 70 2030 0045 1110 0000 0207 5130

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 oraz w Kasie starostwa.

3

Złożenie zlecenia

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Geodezji ? ul. Sienkiewicza 6a, 3 piętro bądź mailem: agnieszka.blonska@kamienna-gora.pl , fax. 75 6450134 lub za pośrednictwem poczty; tel. 75 6450134
Godziny pracy wydziału:
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30

4

Czas załatwienia sprawy

W zależności od rodzaju i wielkości zamówienia oraz sposobu dostarczenia zlecenia, realizacja odbywa się ?od ręki? lub w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zlecenia.