Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

UWAGA: WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW MOGĄ UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, OSOBY UPOWAŻNIONE BĄDŹ POSIADAJĄCE INTERES PRAWNY. (W TYM PRZYPADKU DODATKOWO NALEŻY DOSTARCZYĆ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

Za sporządzenie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków nalicza się opłaty zgodnie z Załącznikiem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne pn. wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty - tabela 11.

 Opłaty za wykonanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu dokonuje się w Kasie w Wydziale Geodezji. W przypadku wysłania zlecenia za pośrednictwem e-mailu, fax-u lub poczty tradycyjnej opłatę dokonuje się przelewem na konto: Powiat Kamiennogórski, ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, PKO Bank Polski S.A. 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613.


UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.


3

Złożenie zlecenia

Wydział Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, III piętro tel. 75/ 645 01 34 lub 75/645 02 51

Godziny pracy urzędu:

       - poniedziałek 7:30 - 17:00;

                        - wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

Ponadto wniosek można wysłać:    

- na adres e-mail: agnieszka.blonska@kamienna-gora.pl,

karolina.adamek@kamienna-gora.pl,

- fax-em nr 75/ 645 01 34

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

4

Czas załatwienia sprawy

W zależności od rodzaju i wielkości zamówienia oraz sposobu dostarczenia zlecenia, realizacja odbywa się od ręki lub w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zlecenia.