Uznanie rekultywacji za zakończoną.

1

Rekultywacja.

Starosta Kamiennogórski po zasięgnięciu opinii:
  • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej,
  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym,
  • wójta (burmistrza),
    wydaje decyzję uznającą rekultywację gruntów oraz ich zagospodarowanie za zakończone w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.

 

2

Wymagane dokumenty.

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie decyzji uznajacej wykonanie rekultywacji

(wniosek do pobrania poniżej) należy dołączyć:

  • Opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych;
  • Mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

Pliki do pobrania:

3

Złożenie wniosku.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego parter urzędu - tel. (75) 645 01 00.
Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra,  tel. 75 645 01 35.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

4

Czas załatwienia sprawy.

Czas załatwienia sprawy to 30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego).