Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

Za sporządzenie kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej nalicza się opłaty zgodnie
z Załącznikiem ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne pn. wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty - tabela 10 oraz 13.

Opłaty za wykonanie kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej dokonuje się w Kasie w Wydziale Geodezji. W przypadku wysłania zlecenia za pośrednictwem e-mailu, fax-u lub poczty tradycyjnej opłatę dokonuje się przelewem na konto: Powiat Kamiennogórski, ul. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, PKO Bank Polski S.A. 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613.

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej.


3

Złożenie zlecenia

Wniosek należy złożyć w Wydziale Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, 3 piętro bądź  e-mail: karolina.ziemba@kamienna-gora.pl , karolina.adamek@kamienna-gora.pl, agnieszka.blonska@kamienna-gora.pl fax. 75 6450134 lub za pośrednictwem poczty;
tel.75 645 01 34/32 lub 75 645 02 51.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

 

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( formularz P ) + uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej ( formularz P3 ) zgodny z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty.

4

Czas załatwienia sprawy

W zależności od rodzaju i wielkości zamówienia oraz sposobu dostarczenia zlecenia, realizacja odbywa się "od ręki" lub w terminie do 14 dni od daty dostarczenia zlecenia.