Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

1

Pobranie wniosku

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

Zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miasta w Kamiennej Góra (aktualny numer konta na stronach urzędu) lub w kasie urzędu, a dowód uiszczenia opłaty winien być dołączony do wniosku.

Wnioskodawca pokrywa koszty postępowania administracyjnego związanego ze sporządzeniem przez klasyfikatora operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zgodnie
z art. 262 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego parter urzędu - tel. (75) 645 01 00.

Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 645 01 33.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00. 

4

Czas załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Jednakże z przyczyn niezależnych od organu, a mianowicie  powodu konieczności przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych przez wyznaczonego klasyfikatora oraz z powodu braku możliwości właściwego wykonania czynności technicznych związanych z ustaleniem klas bonitacyjnych w określonych warunkach klimatycznych termin załatwienia sprawy może ulec zmianie. Wykonanie powyższych czynności jest możliwe dopiero po rozmarznięciu gleby, przy rozpoczętej wegetacji roślin i uaktywnieniu się procesów fizykochemicznych zachodzących w glebie. Warunki klimatyczne ograniczają możliwość ich wykonania w okresie od 15 listopada do 15 marca, z możliwością niewielkich wahań zależnych od aktualnych warunków. Wyrażony pogląd potwierdza pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 05-07-2000 nr NR.ge.641-7/2000.