Geo-Info iKonto

W Wydziale Geodezji realizowane są e-usługi poprzez aplikacje: Geo-Info i.Konto Aplikacja pozwala na zarejestrowanie nowego Użytkownika w Systemie. Adres strony: https://kamiennagora.giportal.pl/

Geo-Info i.Komornik

Portal Komornika Adres strony: https://kamiennagora.giportal.pl/

Geo-Info i.Mapa

Geo-Info i.Mapa - Portal mapowy (geoportal) Powiatu Kamiennogórskiego. https://imapa.kamienna-gora.pl/#/giportal

Strefa bez logowania

Sprawdzenie stanu sprawy zgłoszenia pracy, złożenia wniosku i złożenia zamówienia. https://ikonto.kamienna-gora.pl/#/strefa-bez-logowania

Geo-Info i.EGIB

Geo-Info i.EGIB - e-usługa jest aplikacją internetową, działającą w architekturze trójwarstwowej, służącą do przeglądania oraz generowania raportów z bazy danych opisowych i geometrycznych ewidencji gruntów i budynków.

Geo-Info i.WniosekPP

Geo-Info i.WniosekPP - e-usługa, pozwala podmiotom realizującym zadania publicznym na nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Geo-Info i.Wniosek

Geo-Info i.Wniosek - e-usługa, aplikacja pozwala zarejestrowanym i zweryfikowanym użytkownikom na składanie Wniosków P oraz ich uzupełnień, pobranie niezbędnych druków.

Geo-Info i.Rzeczoznawca

Geo-Info i.Rzeczoznawca - Aplikacja pozwala zarejestrowanym i uprawnionym użytkownikom na: czasowy dostęp do dokumentów będących podstawą zmian ewidencyjnych.

Geo-Info iNarady

Geo-Info i.Narady - e-usługa pozwala zarejestrowanym użytkownikom na przeglądanie oraz opiniowanie wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Geo-Info i.Projektant

Geo-Info i.Projektant - e-usługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu jest aplikacją internetową służącą o obsługi projektantów, wspierającą proces obsługi wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Geo-Info iKERG

Portal Geodety Adres strony https://kamiennagora.giportal.pl/

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Udostępnianie kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) i ewidencyjnej

Udostępnienie innych materiałów

Udostępnienie innych materiałów

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

Uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną

Określenie kierunku rekultywacji

Określenie kierunku rekultywacji.

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie zmian danych do ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków

Wydawanie wypisu/ wypisu i wyrysu / wyrysu z rejestru gruntów i budynków

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Wgląd do materiałów zasobu do celów związanych z szacowaniem nieruchomości

Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci i przyłączy

Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci i przyłączy